Veranderingen inkomen door aanpassingen Zorg

Over Zorgverzekeringen is er inmiddels uitgebreid aandacht besteed in de media. Naast de veranderingen in dekking en verhoging van het eigen risico, betekent het voor veel mensen ook een stijging in de premie. Maar er gaat in 2015 meer veranderen in de Zorg. Sommige van deze wijzigingen leveren juist een financieel voordeel op.

Minder inhouding AWBZ op loon
Eén van de grootste wijzigingen is, dat de nieuwe Wet langdurige zorg (WLZ) onder andere de huidige Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) gaat vervangen. Alle mensen in loondienst en zelfstandigen betalen AWBZ-premie. Je kunt dat terugvinden op de loonstroken. Met ingang van 2015 wordt de premie verlaagd van 12,65 procent naar 9,65 procent (grensinkomen is 33.363 euro). Dat is dus een verlaging van 3%.

Verlaging inkomensafhankelijke bijdrage
Ook de inkomensafhankelijke bijdrage wordt lager. In 2014 moeten werkgevers een percentage van 7,5% inhouden, in 2015 wordt dat 6,95%. Zelfstandigen, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden, die zelf de inkomensafhankelijke bijdrage betalen, krijgen in 2015 te maken met 4,85% in plaats van 5,4% in 2014.

Zorgtoeslag stijgt
De hoogte van de Zorgtoeslag zal in 2015 voor de laagste inkomens hoger zijn dan het bedrag in 2014. Deze stijging is ongeveer even groot als de stijging van de premie en het gemiddeld eigen risico. Hoe hoog de toeslag is en of je ervoor in aanmerking komt, kun je berekenen op de site van de Belastingdienst.