Verzekeraars bereiden zich voor op WGA-flex

Werkgevers kunnen op dit moment alleen WGA-eigenrisicodrager zijn voor WGA-uitkeringen voor het vaste personeel. Door een wetswijziging komt daar met ingang van 1 januari 2016 het WGA-eigenrisicodragerschap voor flexwerkers bij. Deze wijziging heeft invloed op de aantallen te verwachten uitkeringen uit een WGA-eigenrisicoverzekering.

Gegevens doorgeven
Een aantal verzekeraars vraagt daarom nu al om, bij het doorgeven van de werknemersgegevens voor de WGA-eigenrisicoverzekering, onderscheid te maken tussen vaste werknemers en flexwerkers. Op basis van de gegevens bij hun bekend kunnen zij een passend voorstel doen voor uitbreiding op de WGA-verzekering voor de flexwerkers.

Wat te verwachten
Of en hoe de WGA-verzekeringen aangepast gaan worden, is nog niet bekend. Daarvoor zijn verzekeraars in afwachting van verdere ontwikkelingen op het gebied van de wet- en regelgeving. Wij verwachten dat er voor 1 oktober 2015 een nieuwe garantieverklaring naar de belastingdienst moet om eigen risicodrager te blijven. Zodra er meer bekend is berichten wij onze klanten met een WGA-verzekering daarover.

BEZAVA
Deze verandering is een van de maatregelen uit de Wet BEZAVA, beter bekend als de Modernisering van de ziektewet. De overheid wil langdurige arbeidsongeschiktheid van vangnetters (flexwerkers/werknemers met een tijdelijk contract) terugdringen. Het is zo dat een onevenredig groot aantal vangnetters van de Ziektewet in de WGA terechtkomen. Door de verantwoordelijkheid van deze groep meer bij de werkgever, UWV en de werknemer zelf te leggen denkt de overheid de instroom te verlagen.

Vragen
Heb je vragen? Bel dan naar (030) 284 86 00 of mail naar info@vsprisk.nl