Brench! introduceert laagdrempelige ledenonderzoekstool voor verenigingen

Brench!, het online dataplatform voor branche- en beroepsverenigingen, lanceert een ledenonderzoekstool. Hiermee biedt Brench! branche- en beroepsverenigingen de mogelijkheid om laagdrempelig en snel inzicht te krijgen in de wensen, behoeften en tevredenheid van leden. De onderzoekstool krijgt een plek naast de benchmark, die al door meer dan 250 verenigingen gebruik wordt. Brench! is een initiatief van Van Spaendonck BrancheAdvies.

Verenigingen zijn over het algemeen goed in staat om in te schatten waar leden belang aan hechten. De moeite om ze daarop echt te bevragen en te toetsen hoe tevreden de leden zijn over het werk van de vereniging, wordt vaak achterwege gelaten. De reden daarvoor is dat ledenonderzoek vaak kostbaar en omslachtig is en een behoorlijke tijdsinvestering vraagt. Toch blijkt uit eerder uitgevoerde onderzoeken dat het belang dat leden hechten aan de activiteiten van de vereniging, gemiddeld 25% afwijkt van de activiteiten waar de vereniging, het bureau, zelf belang aan hecht. Dit beïnvloedt de mate van tevredenheid van leden.

Met deze uitbreiding van Brench! (www.brench.nl) krijgen verenigingen snel inzicht in de wensen, behoeften en daarmee tevredenheid van de aangesloten leden. Die resultaten vormen de basis voor het maken van toekomstplannen en stellen van de juiste prioriteiten.

De onderzoekstool van Brench! biedt praktische voordelen. Er staat direct een vragenlijst klaar die te personaliseren is en uitgebreid kan worden met vragen, toegespitst op de eigen vereniging. Vervolgens zet men het onderzoek snel en zelfstandig uit onder de leden. Automatisch wordt een rapportage gegenereerd die de  tevredenheid toont over de belangenbehartiging, brancheontwikkeling, dienstverlening, contributie en communicatie van de vereniging. Zo komen de behoeften van leden en de afstand tot het gewenste profiel, glashelder in beeld en kan de vereniging en het bureau met de juiste argumenten verder.

Benchmarking en het uitvoeren van ledenonderzoeken zijn nog geen gemeengoed onder branche- en beroepsverenigingen. Veel onderzoek gaat over de branche of het vakgebied, terwijl informatie over het functioneren van de eigen branche- of beroepsvereniging ontbreekt. Juist daar hebben verenigingen behoefte aan in deze tijd, om tijdig de strategie en koers te bepalen of bij te stellen. ‘De noodzaak voor verenigingen om heel regelmatig de ‘gevoelstemperatuur’ te meten onder de leden, groeit. Want de behoeften en wensen bij de leden veranderen snel, je hebt een thermometer nodig om te peilen of je écht het juiste beeld van je leden te pakken hebt’, aldus Ellen Kroese, directeur Van Spaendonck BrancheAdvies.

De nieuwe onderzoekstool is, naast de gratis benchmark, onderdeel van Brench!, het informatieplatform voor branche- en beroepsverenigingen. Deze biedt meer dan 250 verenigingen inzicht in hun prestaties.

Brench! is een initiatief van Van Spaendonck BrancheAdvies. De adviseurs van BrancheAdvies hebben meer dan 25 jaar ervaring in de wereld van branche- en beroepsverenigingen.