Teveel regels rond zieken voor kleine werkgevers

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft bij de tweede kamer een verzoek ingediend. Hij wil onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het midden en klein bedrijf minder zwaar te belasten met de regels rondom de loondoorbetalingsplicht van zieke werknemers. Een goede zaak, want met name bij de kleine ondernemers drukt die last erg zwaar. Het kan zelfs meewegen in de beslissing om wel of geen personeel aan te nemen.

Ontwikkelingen
Enige tijd geleden verscheen er in de pers dat de tweede kamer besloten zou hebben om de loondoorbetalingsplicht voor deze groep terug te brengen van twee jaar naar één jaar. Het tweede jaar zou dan opgevangen worden door UWV. Maar zover is het nog lang niet. Dit is slechts een van de mogelijkheden die onderzocht wordt. Uiteraard houdt VSP Risk deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten en zullen wij je op de hoogte brengen zodra er meer bekend is. Wij verwachten echter niet eerder dan in het voorjaar van 2016 iets nieuws te horen.

Jouw situatie
Heb je personeel in dienst en geen arbodienst of verzuimverzekering? Informeer dan naar de kosten die voor jouw rekening komen als een werknemer ziek wordt en naar de regels waar je dan mee te maken krijgt. Wees je bewust van de risico’s, want alleen dan kun je een goede afweging maken. Ook voor alle andere vragen over de loondoorbetalingsplicht kun je contact opnemen met de adviseurs van VSP Risk.