Werknemer in dienst na AOW-leeftijd aantrekkelijker

Steeds vaker zien we dat werknemers ook na hun AOW-leeftijd een aantal uren willen blijven werken. Dat kan voor jou interessant zijn vanwege hun ervaring en motivatie. Sinds 1 januari van dit jaar is het een stuk aantrekkelijker geworden om werknemers na hun AOW-leeftijd in dienst te nemen. Wat is er precies veranderd?

Wijzigingen
Per 1 januari 2016 is de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ ingegaan. Het doel van deze wet is het bevorderen van het in dienst hebben van AOW-ers. Eén van de veranderingen is de verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van een AOW-er. Tot vorig jaar moesten werkgevers het loon maximaal twee jaar doorbetalen. Die loondoorbetalingsplicht is nu verkort tot maximaal 13 weken. Waarschijnlijk wordt deze periode over 2 à 2,5 jaar zelfs verkort naar 6 weken.
Werkgever en de werknemer blijven samen verantwoordelijk om te reïntegreren binnen het eigen bedrijf.  Maar als werkgever hoef je niet meer te zoeken naar passend werk bij een ander bedrijf en je bent ook niet meer verplicht om een plan van aanpak voor de reïntegratie op te stellen.

Verzekeren
Niet alle verzuimverzekeraars bieden dekking voor werknemers boven de AOW-leeftijd. Houd daar rekening mee. Heb je hierover vragen dan kun je contact opnemen met de adviseurs van VSP Risk: (030) 284 86 00, info@vsprisk.nl.

Meer informatie over de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ vind je op de website van Rijksoverheid