Weet wat je moet doen bij calamiteiten

Stel, het is een drukke dag en er breekt brand uit in jouw winkel. In paniek rennen mensen alle kanten op. De één wil helpen, de ander wil weg. Jij wilt zo snel mogelijk de brand blussen, maar hoe werkt die brandblusser? En weet je zeker dat al je personeel en klanten veilig buiten zijn?
Of, een klant wil net afrekenen en wordt onwel, valt op de grond en is buiten bewustzijn. Je hebt 112 gebeld, maar wat kun je doen tot de hulpdiensten ter plaatse zijn? Je moet er toch niet aan denken dat jou zoiets overkomt!

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Bij dat soort calamiteiten moet je als ondernemer je personeel en klanten kunnen opvangen en verzorgen. Het is zelfs in de Arbowet opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Hoe je dit doet en het aantal bedrijfshulpverleners bepaal je aan de hand van de uitkomsten van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Taken BHV-er
Het woord zegt het al: een Bedrijfshulpverlener (BHV’er) biedt hulp als er op een bedrijf een incident is. De taken van de BHV’er zijn volgens de Arbowet, artikel 15:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting

Een BHV’er is dus opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en weet om te gaan met verwondingen.

Spreek het goed af
Iedere medewerker binnen het bedrijf kan BHV’er zijn of worden. Ook de eigenaar. Wel is het van belang dat iemand anders de taken over kan nemen als de BHV’er afwezig is. Dat kan een medewerker zijn of een collega’s van een naastgelegen winkel. Het dient dan wel goed gedocumenteerd te zijn en voor al het aanwezige personeel duidelijk tot wie men zich kan richten bij calamiteiten.

Boete
De BHV’er moet beschikken over een opleiding en uitrusting om de taken goed uit te voeren. De Inspectie SZW controleert of de regels worden nageleefd en treedt zo nodig streng op. De boete voor het ontbreken van een goed opgeleide BHV’er is €3.000,-.
Uiteraard moeten de boetes niet de reden zijn waarom je BHV regelt. Het gaat tenslotte om de veiligheid van jezelf, je medewerkers en klanten.

Korting op BHV-cursus
Het is voor onze klanten mogelijk om via VSP Risk korting te krijgen op een BHV-cursus. Er zijn drie varianten:

  • BHV basiscursus + AED
  • BHV herhalingscursus
  • BHV E-learning + praktijkdag

Heb je interesse? Neem dan contact op met VSP Risk, (030) 2848600 of info@vsprisk.nl