Heb jij al een WGA-gatverzekering geregeld?

Als een werknemer door ziekte of ongeval gedeeltelijk niet meer kan werken, dan heeft diegene, na twee jaar (104 weken) ziek te zijn geweest, doorgaans recht op een WGA-uitkering. Die uitkering vervangt deels het oude inkomen, maar is lager dan het oorspronkelijke salaris. Werknemers gaan er vaak flink op achteruit. Een WGA-gatverzekering vult de WGA-uitkering aan.

Wat zijn de regels
Ondanks dat een WGA-gatverzekering een verzekering is voor werknemers, sluit de werkgever deze verzekering af. In sommige CAO’s staat opgenomen dat je hiertoe zelfs verplicht bent. De premie mag je doorberekenen aan de werknemers en wordt dan ingehouden op het brutoloon. Een medewerker mag de verzekering weigeren, maar moet dan wel een afstandsverklaring ondertekenen.

Goed werkgeverschap
Wij adviseren je actief met jouw werknemers over dit onderwerp in gesprek te gaan en dat ook vast te leggen. De zorgplicht van werkgevers gaat namelijk erg ver tegenwoordig. Wij sluiten niet uit dat anders de kans bestaat dat je verantwoordelijk wordt gesteld voor het niet nakomen van je zorgplicht. Wat kan betekenen dat je alsnog zelf de kosten mag dragen voor een eventuele aanvulling op de uitkering.

WGA-gat en verzuim onderbrengen bij dezelfde verzekeraar
Wij adviseren om de WGA-gatverzekering bij dezelfde verzekeraar onder te brengen als de verzuimverzekering. Heb je een verzuimverzekering dan worden de eerste twee jaar van ziekte, na de eigen risicoperiode, vergoed door de verzuimverzekering. Mocht de werknemer na die twee jaar terecht komen in de WIA, dan komt de WGA-gatverzekering in beeld. Door beide verzekeringen bij dezelfde verzekeraar onder te brengen voorkom je dat de gegevens overgedragen moeten worden en dat de aansluiting niet optimaal is.

Meer weten
Mocht je naar aanleiding van dit artikel meer willen weten over de WIA en de verzekeringen die daarmee te maken hebben. Neem dan contact op met de adviseurs van VSP Risk, (030) 2848600.