Zeker ondernemen omdat je je geen zorgen hoeft te maken over risico’s

VSP Risk helpt je, door bewust om te gaan met de risico’s binnen jouw onderneming, de bedrijfscontinuïteit waarborgen

Zo voegen wij waarde toe

Wij willen dat je op een rationele, weloverwogen en bewuste manier kunt omgaan met de risico’s die je als bedrijf loopt. Dat doen wij door:

1. Risico's inzichtelijk maken met de risicoscan

Pas als je weet welke risico’s je loopt, weet je wat je daaraan kunt doen. Het is dus heel belangrijk om de risico’s van jouw bedrijf goed in kaart te hebben. Wij hebben daarvoor de Risicoscan ontwikkeld. Daarmee lopen wij samen met jou door jouw hele bedrijf. Allerlei zaken komen aan bod, zoals brand- en inbraakbeveiliging, RI&E, BHV, jouw personeel maar ook hoe je het voor jezelf hebt geregeld. Deze waardevolle kennis maakt het mogelijk om veilig te ondernemen.

2. Adviseren over het voorkomen van risico’s

Je zou het niet denken, maar heel veel schade had simpel voorkomen kunnen worden. Denk daarbij aan het voorkomen van brand, inbraak of ziekteverzuim. Veel ondernemers missen de kennis of onderschatten het gevaar. Wij wijzen jou op de zwakke plekken en adviseren over mogelijkheden om die schade te voorkomen. Bovendien krijgen onze klanten korting op verschillende producten, uiteenlopend van brandblussers tot BHV-cursussen.

3. Met onze tips kun je risico’s verminderen

Uiteraard kun je niet alle risico’s voorkomen, maar er zijn volop mogelijkheden om de schade zo klein mogelijk te houden of de kans op schade te verminderen. Met onze adviezen kun je daarmee aan de slag. Ook verzekeraars nemen steeds hogere eisen op in hun polisvoorwaarden. Uiteraard houden wij daar rekening mee. Het blijft niet bij een eenmalig advies, wij blijven onze klanten hierin ondersteunen. Want uiteindelijk is voorkomen beter dan genezen.

4. Voor te grote risico’s sluit je een verzekering

Als door een schade het voortbestaan van jouw bedrijf in gevaar komt, wil je daarvoor verzekerd zijn. Wij kijken welke verzekeringen nodig zijn en passen bij jouw bedrijf. Uiteraard houden wij rekening met jouw persoonlijke behoeften. Kies je voor veel zekerheid of wil je de alleen grote risico’s afgedicht hebben en vang je de kleinere schade’s zelf op. Vaak kunnen wij hele voordelige verzekeringen sluiten maar wij houden scherp in de gaten of dat niet ten koste gaat van de dekking of de schadeafhandeling.

Door bewust om te gaan met de risico’s binnen jouw onderneming, kun je de bedrijfscontinuïteit waarborgen

Je wilt het beste halen uit je onderneming en je personeel. Maar het valt niet mee om te overzien met welke risico’s je te maken krijgt. Vooral op het gebied van ondernemersrisico’s en bedrijfsrisico’s is deskundig en gespecialiseerde kennis nodig. VSP Risk helpt je graag hiermee.

Omdat veel ondernemers moeite hebben om alles goed te overzien, lopen zij onnodig veel risico. Vaak voldoen zij niet aan wettelijke eisen zoals de RI&E en BHV. Verzekeringen zijn niet voldoende dekkend of slecht op elkaar afgestemd. Regelmatig horen wij dat ondernemers niet op de hoogte zijn van clausules, de zogenoemde ‘kleine lettertjes”, op de polis zoals bijvoorbeeld de beveiligingseisen. Daarbij zitten allerlei instanties, uiteenlopend van UWV tot belastingdienst, je op de huid om op tijd gegevens aan te leveren. VSP Risk is er om jou de helpende hand te bieden. De adviseurs, verspreid over het hele land, staan voor je klaar. Wij hebben de kennis en ervaring om uw risico’s tot een minimum te beperken. Ons advies start met een Risicoscan. Verder zoeken wij als onafhankelijke tussenpersoon naar de best passende en betaalbare oplossingen. Ook de wetswijzigingen houden wij nauwlettend voor je in de gaten. En ‘kleine lettertjes’, daar doen wij niet aan. Je moet precies weten waar je aan toe bent, zodat je verder kunt met ondernemen.

Deze ondernemers genieten van hun zekerheid met VSP Risk

Waardevol voor klanten door een rijke historie

Toen in 1995 de ziektewet werd geprivatiseerd, zijn wij met ons bedrijf gestart. Onze naam was toen Cadans Intermediair. Iets later zijn we samengegaan met Sigma (GUO), Beon Employee Benefits. Het enige wat we toen deden was het aanbieden van ziekteverzuimverzekeringen aan ondernemers met personeel. Daar zijn we specialist in geworden.

Uiteraard was het een hele andere tijd dan nu. Postzakken vol brieven van klanten stonden ’s ochtends op ons te wachten. Bij gebrek aan tafeloppervlak, zaten wij in de gang alles uit te zoeken om daarna alles met de hand in de systemen te kloppen. Aan het eind van de dag kwam de PTT de weer gevulde postzakken ophalen. Dat is nu niet meer voor te stellen.

Vanuit de toenmalige bedrijfsverenigingen, nu UWV, hadden we contacten met verschillende brancheorganisaties. Ook voor hun veranderde er veel in die periode. We konden elkaars hulp goed gebruiken. Tenslotte; samen sta je sterk. De banden die we nu hebben met verschillende branches stammen nog uit die tijd.

In de loop van de jaren zijn er veel wijzigingen geweest in de wet- en regelgeving. Ook de behoeften van de klant en de brancheorganisaties veranderden. We zijn blijven luisteren naar onze relaties en hebben ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. We zijn inmiddels uitgegroeid tot een erkend en deskundig adviseur voor alle bedrijfsrisico’s. Maar we zijn er trots op dat wij na alle wetswijzigingen, naamsveranderingen en fusies, nog steeds nauw samenwerken met ‘onze’ branches.

Kies voor zekerheid. Vraag onze Risicoscan aan:

Breng je risico’s goed in kaart met onze Risicoscan